दाङका स्थानीयले गरे बाटो बन्द

दाङका स्थानीयले गरे बाटो बन्द 1
नारायण खड्का
दाङ, चैत १३